گزبرخوار(کهن دیارگزبرخوار) کی رود این زادگه از یادمن گوییا مهرش بود همزاد من (ادیب برومند) خوش اومه اید خوش آمدید welcome شمامیتوانیدهرگونه نظر پیشنهاد و انتقاد را علاوه برقسمت نظرات به آدرس زیر ارسال کنید me.jazi@yahoo.com .باسپاس. http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com 2018-04-22T00:45:07+01:00 text/html 2017-06-02T20:56:04+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی آخرین نامه..... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/349 <div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>آخرین نامه برای شورای چهارم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>سلام به همگی دوستانم در شورای شهر( دوره چهارم)</b></font></div><div><font size="3"><b>خسته نباشید چهار سال خسته کننده ای را گذراندید وزحمات بسیاری کشیدید که جا دارد از همین رسانه از همه فعالیتهای شما در جهت پیشرفت شهر تقدیر وتشکر نمایم ،اما بنده ودیگر دوستان جوان به عنوان حامیان شما وکسانی که همراه شما بودندحق خود دانستیم به عنوان یک شهروند ویک حامی به شما نکاتی قابل تامل وانتقاداتی صرفا برای آگاهی منتخبین شورای پنجم به عرض برسانیم:</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>ضمن تشکر از همه فعالیتهای خستگی ناپذیرشما از جمله انتخاب شهردار متخصص ومتعهد برای شهر در ابتدای امر(مهندس قاسمی )وپس از آن مهندس رفیع که انصافا مدیرانی کار آزموده ومتخصص بودند وبا تلاش وحمایت شمابر مسند شهرداری گزبرخوار نشستندو واقعا بابت این امر از شما سپاسگزاریم،</b></font></div><div><font size="3"><b>اما..</b></font></div><div><font size="3"><b>اما گلایه اکثر دوستان جوان ودانشجویان شهر از شما بزرگواران عدم اتحاد واقعی اعضای شورا واختلافات داخلی وعدم به کار گیری پتانسیلهای موجود شهر برای پیشرفت شهر بود ،حالا که عمر شورای چهارم رو به پایان است،بگذارید کمی خودمانی تر صحبت کنیم: وعده مهمی &nbsp;که هرکدام از شمادر اولین مصاحبه خودبا عنوانی مطرح کردید به خاطر دارید:اتاق فکر،کمیته های تخصصی،کمسیونهای تخصصی با مشارکت جوانان وفعالان شهرو...</b></font></div><div><font size="3"><b>چرا این وعده عملی نشد،چرا برخی از دوستان هر جا نشستنداز وجود یکصد وبیست مفاخر ونخبه وپژوهشگر(که بعضا از خودبنده سوال کردند) سخن گفتند، ولی یکبار آنها رابه شهر دعوت نکردندچرا کسانی را که اصالتا گزی هستند و درگوشه گوشه این کره خاکی وکشور خودمان در حال خدمت رسانی به مردم هستند وافتخارشان گزی بودن است وهنوز پسوند جزی خود راحفظ کرده وبعضا با فرزندانشان در اروپا وآمریکا با گویش گزی صحبت میکنند استفاده نکردید وسراغی از آنها نگرفتید......</b></font></div><div><font size="3"><b>.حالا مراسم تجلیل وبزرگداشت پیشکش.</b></font></div><div><font size="3"><b>از مفاخر ومشاهیر بگذریم ،چرا از فعالان شهردر حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی ورزشی و... که بارها با شما جلسه گرفتند استفاده نشد،</b></font></div><div><font size="3"><b>جوانهایی که بینی وبین الله بصورت افتخاری ورایگان حاضربودند درکنار شما برای پیشرفت ومعرفی بهتر این شهر فعالیت مثبت انجام دهند چرا از آنها برای همکاری به منظورپیشرفت شهر دعوت نشد مگر شهرهای دیگر چه کرده اند که توانسته انداز ما پیشی بگیرند.</b></font></div><div><font size="3"><b>دوستان من یک دست صدا ندارد باید گروهی کار کرد.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>خواهر خواندگی گزبرخوار با یک شهر خارجی (حالاچه خوب چه بد)چرا با همه زحماتی که &nbsp;داشت برای دوستان وسفیر محترم ایران که گزی بودندوافتخار بزرگی بود به نتیجه نرسید.</b></font></div><div><font size="3"><b>چرا تشکیل انجمن دانشجویی وانجمن جوانان واحداث خانه جوان با آن همه پیگیری وتلاش بنده ودوستان والبته شهردارمحترم تا آخرین لحظات نتوانست نهایی شودوتنها منجر شد به گروه مشاوران جوان که آن هم فرمایشی بود.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>چرا انجمنهای ادبی که محفل شاعران وهنرمندان شهر بود ماهها تعطیل شد وکسی سراغی ازآنها نگرفت.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>چرا هنرمندان موسیقی شهر که هرکدام در بهترین سالنهای اصفهان وتهران به دعوت صدا وسیما ووزارت ارشاد اجرا میکنند حاضر نیستند درشهر گز کار کنند یا دعوت به کار نشده اند.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>چرا طرح غربالگری سلامت که به همت دانشجویان پزشکی گزی وبطور رایگان اجراشد وبا استقبال &nbsp;چشمگیر مردم روبرو شد ونتایج مثبتی داشت وقرار بود ماهانه اجرا شود متوقف شدومجریان طرح را از کار در شهر دلگیر کرد.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>و چراهای بیشتر دیگرکه مجال گفتن آن نیست وهمگی ناشی از عدم اتحاد شورا واختلافات بود.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>نمیخواهم از حق بگذرم وتلاشهاوفعالیتهای مثبت شما را نادیده بگیرم ولی دوستانه عرض میکنم دوست دارم کمی تامل بفرمایید وبه دور از غرض شخصی وقضاوت عجولانه کمی بیاندیشید که با استفاده از پتانسیلهای موجود در این شهر و بدون اختلافات داخلی وخصومتهای شخصی نمیتوان بهتر وراحت تر به نتیجه رسید.شهرهای اطراف آرزوی داشتن چنین مفاخر وفعالانی را دارند تا در کنارشورا فعالیت کنند.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>هدف بنده از این نامه صرفا انتقادی سازنده بود وگلایه ای از شورای چهارم وآگاهی شورای پنجم که انشاله با همدلی و وحدت وبه دور از بغض وکینه وچند دستگی از داشته هایمان نهایت بهره را ببرند وجوانان ودانشجویان ومفاخر شهر را بازوان قدرت خود درشورا بدانند نه رقیب و...</b></font></div><div><font size="3"><b>باز هم از تلاشهای شماسپاسگزارم وامیدوارم در هر مرحله از زندگی پیروز باشیدوهمواره حامی جوانان ودلسوزان شهر بوده وقطعا شما نیز صحبتهایی دارید که هر زمان اعلام کنید آمادگی شنیدن آن را در جمع های خودمانی جوانان داریم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b>همه ما جوانان آمادگی داریم دراین روزها باشما گپی خودمانی داشته باشیم،وامیدوارم همه دوستان شورا اگر دراین مدت انتقاد وگلایه ای بود بر ما ببخشایند.</b></font></div><div><font size="3"><b>کهن دیار گزبرخوار بیش از اینها لایق پیشرفت وموفقیت است</b></font></div><div><font size="3"><b>پیروز باشید.</b></font></div><div><font size="3"><b>ارادتمند:محمداسماعیل جزی</b></font></div><div><font size="3"><b>از طرف جمعی ازجوانان ودانشجویان شهر گزبرخوار.</b></font></div> text/html 2017-04-06T18:02:30+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی گزبرخوار میزبان شهید مدافع حرم http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/345 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pc_img_20170406_223334.jpg" alt=""> text/html 2017-04-06T17:55:45+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی نفس کشید زمین... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/344 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n4ue_img_۲۰۱۷۰۴۰۵_۱۷۰۹۵۸.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900">رویش بوته های خربوزه از دل خاک صحرای جلاش آباد(صحرا گلاشا)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900">زمین به ما آموخت ز جور حادثه باید که پای پس نکشیم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900">مگر کم ازخاکیم؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#009900">نفس کشید زمین ،ما چرا نفس نکشیم؟</font></b></div> text/html 2017-03-19T18:42:18+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی ازیک جا به بعد..همین جاباشد http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/343 <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="3">«پدرم دلواپس آینده برادرم است اما حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده که با هم به کافی شاپ بروند، در خیابان قدم بزنند و گاهی بلند بلند بخندند.</font></strong></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">برادرم نگران فشار کاری پدرم است اما&nbsp;حتی یک بار هم نشده خواسته‌هایش را به تعویق بیندازد تا پدر برای مدتی احساس راحتی کند.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">مادرم با فکر خوشبختی من خوابش نمی‌برد اما حتی یک بار هم نشده که&nbsp;با من در مورد خوشبختی‌ام صحبت کند و بپرسد فرزندم چه چیزی تو را خوشحال می‌کند؟</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">من با فکر رنج و سختی مادرم از خواب بیدار می‌شوم اما حتی یک بار نشده که دستش را بگیرم، با او به سینما بروم، با هم تخمه بشکنیم، فیلم ببینیم و کمی به او آرامش بدهم.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#cc0000">ما از&nbsp;نسل آدم‌های بلاتکلیف&nbsp;هستیم.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک طرف در خلوت خود، دلمان برای این و آن تنگ می‌شود، از طرف دیگر&nbsp;وقتی به هم می‌رسیم لال‌مانی می‌گیریم!</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">انگار&nbsp;نیرویی نامرئی، فراتر از ما&nbsp;وجود دارد که دهانمان را بسته تا مبادا چیزی در مورد دلتنگی‌مان بگوییم. تکلیف مان را با خودمان روشن نمی‌کنیم.&nbsp;یکدیگر را دوست می‌داریم اما آن قدر شهامت نداریم که دوست‌داشتن مان را ابراز کنیم.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">ما آدم‌های بیچاره‌ای هستیم.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#993399">آن قدر در بیان احساساتمان حقیر و ناچیزیم که&nbsp;صبر می‌کنیم تا وقتی عزیزی را از دست دادیم، تا آخر عمر برایش شعر بگوییم.</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک جا به بعد باید این سکوت خطرناک را شکست و راه افتاد</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک جا به بعد باید پدر به پسرش بگوید که چقدر دوستش دارد</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک جا به بعد باید پسر دست پدر را بگیرد و با هم قدم بزنند</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک جا به بعد باید مادر پسرش را به یک شام دو نفره دعوت کند</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">از یک جا به بعد باید پسر در گوش مادرش بگوید: چقدر خوب است که تو را دارم</font></b></p><p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#ff0000">و چه خوب است «از یک جا به بعد»، همین جا باشد؛ از همین جا که این نوشته تمام شد ...»</font></b></p> text/html 2017-03-17T15:12:45+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی پیام تسلیت دکترحدادعادل http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span itemprop="description" class="intro-text" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; display: inline-block; text-align: right;">غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت درگذشت زنده‌یاد ادیب برومند، پیام تسلیتی صادر کرد.</span></font></b></div><div class="full-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; line-height: 20px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">به گزارش خبرگزاری مهر&nbsp;نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوشنبه، بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۵، عبدالعلی ادیب برومند، شاعر و محقق، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">به همین مناسبت غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پیامی درگذشت این استاد گرانمایه و شاعر ارجمند را تسلیت گفت. متن پیام مذکور بدین شرح است:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بسمه‌تعالی</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">درگذشت استاد گران‌مایه و شاعر ارجمند هنرشناس، شادروان عبدالعلی ادیب برومند، موجب تأسف گردید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی فقدان آن شادروان را به عموم اهل فرهنگ و ادب و هنر، به‌ویژه به دوستان و بستگان و خانوادۀ محترم ایشان تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم از خداوند قادر متعال علو درجات را طلب می‌کند.</font></b></p></div> text/html 2017-03-13T18:15:21+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی تسلیت... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/340 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x2rr_img_20170313_214704.jpg" alt=""> text/html 2017-03-07T18:06:40+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com همشهری مسابقه بزرگ نوروز۹۶ http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">شما همشهریان وهمراهان وبلاگ کهن دیارگزبرخوارمیتوانید با عضویت درکانال تلگرامی کهن دیارگزبرخوار وارسال آثارخودبرنده جوایزکانال باشید.</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">شمامیتوانید واژه های کهن دیارگزبرخوار،گزبرخوار وکهن دیاررا درقالب هنرهای تجسمی،هنرهای دستی،طراحی،نقاشی،خط وقالبهای دیجیتالی مثل فتوشاب واستیکرو...برای مدیران کانال ارسال کرده وعلاوه برثبت ایده خود درکانال بانام خود برنده جوایزکانال باشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">.اطلاعات بیشتر درکانال کهن دیارگزبرخوار:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">gazeborkhar@</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-07T17:58:11+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com همشهری ثبت گویش گزی http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cz1_img_20170301_002142.jpg" alt=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>بعدازساعتها برگزاری جلسات فشرده وپی درپی بااساتید ادبیات و زبان شناسی به همت پژوهشکده تاریخ،فرهنگ وزبان گزبرخوار گویش گزی درمسیرثبت ملی قرارگرفت.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>پس ازجمع آوری مدارک ومستندات که توسط اعضا پژوهشکده انجام گرفت درجلسه ای بامدیرکل میراث فرهنگی استان ومسئولان استانی ثبت آثارناملموس ثبت گویش گزی به تایید اداره کل میراث استان رسید وبرای ثبت ملی به سازمان میراث فرهنگی کشورارسال شد.</b></font></div> text/html 2017-03-07T17:44:35+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com همشهری یادی ازگذشته... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/337 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/57yg_img_20170307_211905.jpg" alt=""><b><font size="4" color="#cc0000">تنهاتصویرموجودازعمارت معروف باغ سالار(خانه تاریخی ومنحصربه فردمنطقه برخوارمتعلق به سالاربرومندگزی) که متاسفانه دراواخردهه پنجاه خورشیدی به طورکامل تخریب شد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">برای اطلاع ازخبرها ورویدادهای فرهنگی گزبرخوار همراه باشید باکانال کهن دیارگزبرخواردرتلگرام :</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>gazeborkhar@</b></font></div> text/html 2017-01-30T19:53:27+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی نمایشگاه هنری http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/336 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7aq_img_20170130_202146.jpg" alt=""> <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">نمایشگاه آثارهنری هنرجویان هنرستان انقلاب اسلامی گزبرخوار</font></div> text/html 2017-01-30T19:29:17+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی بازدید... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>چندتن ازگردشگرانی که ازکشورچین عازم ایران شده تا ازشهرهای اصفهان ویزددیدن کنندبه دعوت آقای ذکاوتمندراهی گزشده وازبناهای خانه تاریخی برومند،موزه مردم شناسی،نمایشگاه هنرجویان هنرستان انقلاب اسلامی ومسجدجامع دیدن کردند.مترجم گروه هم همشهری خوبمون آقای یزدان پناه بودند.</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/geh_img_20170130_214215.jpg" alt=""></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p2pv_img_20170130_213150.jpg" alt=""><div><span style="font-size: 11px;"><br></span><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qrog_img_20170130_213512.jpg" alt=""></div> </div></div> text/html 2017-01-22T10:53:07+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی برهنگی فرهنگی.... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#cc0000">بایادی از قهرمانان حادثه ساختمان پلاسکو وامرزش الهی برای همگی آتش نشانان شهیدسرزمینمان.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#cc0000">وباامیدارتقای فرهنگ وشعور ودرک موقعیت همه ناآگاهان درچنین مواقعی</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irannaz.com/images/2017/01/148505357551818-irannaz-com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irannaz.com/images/2017/01/148505357714488-irannaz-com.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-01-18T10:52:04+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی یادباد..... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/333 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/832780/39849726.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>دلم حیاط خانه قدیمی پدر را میخواهد...</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>یک بعدازظهر تابستان باشد...</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>باغچه ای آب دهیم...</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>فرشی بیاندازیم روی ایوان</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>بوی خاک و آب و گل و برگ انگور!</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>صدای خنده همسایه ها را بشنویم و دلگرم باشیم که این حوالی مردم هنوز هم قهقهه میزنند</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>پدر بیاید و طالبی های خنک را یک به یک قاچ کند</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>و ما بدون تمام ژست های روشنفکرانه با دست یکی یکی برداریم و از عطر خوشش لذت ببریم</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>دلم آن روزهایی را میخواهد که وقتی کنار هم می نشستیم هیچ کداممان در بند گوشی های همراهمان نبودیم</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>صحبت از تکنولوژی های به روز و عکس های فیس بوکی دوستان نبود</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>آن روزهایی که تلفن هایمان بیشتر زنگ میخورد و بدون آنکه شماره ای بیافتد از صدای دوستانمان به وجد می آمدیم و&nbsp;هیچ وقت از ذهنمان خطور نمیکردکه "حوصله اش را ندارم "</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>آن روزهایی که آیفون تصویری نبود برای باز کردن در</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>باید از حیاط میگذشتی، چه ظل تابستان،&nbsp;</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>اما&nbsp;حیف...همه شان گذشتنداز آن خانه چیزی نمانده</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>جزیک خاطره...</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>دلم تنگ است</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای خانه پدری</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای گلدان‌های شمعدانی کنار باغچه</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای بوی زعفران شله زردهای نذری موقع افطار</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای قرمزی و شیرینی‌ یک قاچ هندوانه</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای خواب روی پشت بام در یک شب پر ستاره</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای پریدن از روی جوی آب</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای دوچرخه سواری توی کوچه بن بست</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای ایستادن در صف نانوایی محل</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای خوردن یک استکان کمر باریک چای</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای قند پهلویش</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای پنیر و گردویش</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای بوی نمناک خاک کوچه پس کوچه های شهر</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای هیاهوی بچه‌ها پشت دیوار هر خانه</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>برای....ً......................</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i>..&nbsp;</i></b></font></div><div style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><i><br></i></b></font></div></div> text/html 2017-01-11T13:22:35+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com همشهری پیام تسلیت... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#990000">خانواده محترم سردار شهید علی اکبرجزی درگذشت مرحوم حاج امراله جزی &nbsp;پدربزگوارشهیداکبرجزی راخدمت شما تسلیت عرض نموده،برایشان از درگاه خداوند متعال ،مغفرت ،برای شما صبرجمیل واجرجزیل خواهانیم.</font></b></div><div><br><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">سردارشهید علی اکبرجزی شکوفه ی وجودش سال 1340دراصفهان بر درخت حیات جوانه زد و در محیطی که فضای آن آکنده از عطر عبودیت و دوستی اهل بیت بود پرورش یافت.</font></span></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">دوران نوجوانی و تحصیلش همزمان شده بود با روزهای به پا خیزی مردم عدالت جو برضد حکومت ظلم، او که شروع فعالیت های انقلابی اش از مدرسه بود .عکس های شاه را پاره می کرد و برله آن شعار می داد و به خاطر همین کارها چندباری اخراج شد اما هیچ گاه کوتاه نمی آمد و هر روز مصمم تر از روز قبل پای به پای مردم کشورش فریاد آزادخواهی سر می داد تا سرانجام پیروزی نهایی کسب شد.</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">با آمدن امام مراد و هدفش او شد وچشم به لب های امام دوخت برای اجرای اوامرش. با دستور امام راهی کردستان شد و به مبارزه با ضدانقلاب همت گمارد. چندی نگذشت که به اسارت کومله ها درآمد و پس از تحمل هفت ماه شکنجه های فراوان آزاد گشت.</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">استقامت و شجاعت و فعالیت های علی اکبر نامش را در لیست ترور کومله و دموکرات قرار داد تا جایی که برای سرش جایزه ی نقدی هنگفتی گذاشته شد. با اوج گیری نفوذ عراق به خاک های جنوب او راهی آبادان شد و پس از قبول فرماندهی گردان امام محمدباقر(علیه السلام) در عملیات فتح المبین شرکت کرد و در همان عملیات در حالی که برای خاموش کردن تیربار دشمن در حال پیشروی بود، پیکرش مورد اصابت رگبار مسلسل دشمن بعثی قرار گرفت و با جسمی غرق در خون به دیدار مولایش نائل شد.وپیکرپاکش درگلستان شهدای اصفهان کنارهمرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.</div></span></font></div></div> text/html 2017-01-09T19:43:10+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی پیام مدیروبلاگ http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">با سلام وسپاس فراوان به همراهان همیشگی کهن دیارگزبرخوار،خرسندیم که دراین مدت پنج ساله فعالیت وبلاگ وبا ارسال اخبار وتصاویر ومطالب مربوط به شهرتوانستیم باهم منبعی هرچند ناقص وناچیز ازشهرتاریخی گزبرخواردرفضای مجازی ایجاد نماییم وهمچنین پس ازان باگسترش شبکه های اجتماعی و ایجاد کانال گزبرخوار همراه شده اید.</font></b></div><div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">زین پس وباپیشنهادونظردوستان درکانال تلگرام گزبرخوار اولین و تخصصی ترین کانال گزبرخواروباادغام آن با وبلاگ، اخبار و اطلاعات مربوط به شهردرکانال کهن دیارگزبرخوار درج خواهدشد.ضمن اینکه وبلاگ کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.منتظرمطالب ومسابقات و برنامه های جدید در کانال تلگرامی کهن دیارگزبرخوارباشید.</font></b></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">کانال کهن دیارگزبرخوار درتلگرام: gazeborkhar@</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">با سپاس فراوان ازدوستان ساعی و پرتلاش آقایان حسن امینی ،محسن الیکی وابولفضل دهقان.</font></b></div><div><div><br></div></div></div></div> text/html 2017-01-08T19:57:12+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com همشهری رحلت یاردیرین امام ورهبری http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/328 <div class="leadCont" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline;"><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 22px; font-family: Nassim, tahoma; vertical-align: baseline; font-size: 13px !important;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.babakpix.com//files/cache/files_weeklyPhotos__02june2006[w448hmresizeByMinSize_textWatermark].jpg" alt="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 22px; font-family: Nassim, tahoma; vertical-align: baseline;"><font size="3"><b>مرید امیرکبیر، آخرین پست خود در صفحه اینستاگرام خود را در مدح میرزا تقی خان فراهانی نوشته بود و چه جالب که در شب سالمرگ او، به دیار باقی شتافت.</b></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 22px; font-family: Nassim, tahoma; vertical-align: baseline;"><font size="3"><b><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">من به د</span><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">ادگاه عدل الهی شکایت می برم ...آنها که به تخریب بنده پرداختند، بدانند كه جزای چنین ظلمی به كشور و مردم و من ، جز خسران دنیا و آخرت نخواهد بود.»</span></b></font></p></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 22px; font-family: Nassim, tahoma; vertical-align: baseline;"><font size="3"><b>یار دیرین امام، که به بیان رهبر انقلاب، هیچ کس برایش هاشمی نمی شود، پس از تجربه هشتاد و دومین بهار، به دیدار معبودشتافت.</b></font></p></div> text/html 2017-01-01T17:26:38+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی معرفی شاعر(مرحومه معصومه عرفانی) http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/326 <hr width="70%" size="1" color="#C0C0C0" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a name="992" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(213, 214, 215);"></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(213, 214, 215);"></span><div class="posttitle" style="text-align: center; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px; background-color: rgb(213, 214, 215);"><a href="http://golbanggaz.blogfa.com/post-992.aspx" style="text-decoration: none;"><font color="#000000" face="Mihan-Koodak" size="4"><b>معرفی یکی ازشاعران معاصرشهرگزبرخوار(مرحوم خانم معصومه عرفانی ):</b></font></a></div><div class="postbody" style="padding-right: 5px; padding-top: 1px; padding-bottom: 2px; line-height: 1.5em; text-align: right; background-color: rgb(213, 214, 215);"><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>مرحوم خانم معصومه عرفانی فرزندمحمدعلی درسال 1364 درشهرگزبدنیا آمدوتحصیلات خودرا درشهرگزبه پایان رساند.در سال 1383 توانست اولین سروده ی خودرا درمورد حضرت زینب (س)بسراید . باشرکت درانجمن ادبی بهار توانست درسرودن شعرپیشرفت نماید.مرحوم خانم عرفانی تقریبا در قالب های شعرفارسی : غزل ،قصیده،مثنوی ،شعرنوتوانسته شعربسرایدودرهمه آنهادستی برقلم داشته باشدوجوایز ولوح های تقدیر وسپاس هم دریافت نماید. درسال 1383 یرنده شعرعاشورا و شعر سوگ آفتاب که درموردشهادت حضرت علی (ع) بود ولوح سپاس وسکه ازرئیس انجمن ادبی بهاردریافت نماید. هم چنین درسال 1382 لوح سپاس وتقدیرنامه ازامام جمعه وقت شهرگزبخاطر شرکت درمسابقه حکمت نویسی درنهج البلاغه دریافت نمود.درسال 1383 نفراول داستان نویسی اصفهان بانام یوسف گم گشته شدولوح تقدیردریافت نمود. درسال 1385 برنده لوح سپاس ازصنایع دستی چرم اصفهان با رتبه بسیارخوب نمره 85از100 ودریافت آن ازآقای احمد ادیب،سال 1387 دریافت لوح سپاس ازانجمن ادبی فیض دولت آبادولوح سپاس ازمدیرآموزش وپرورش درموردشعرآزاد.بهمن 1385 دریافت تندیس ازدست خادمین امام رضا(ع) به خاطرشعرغریب خراسان وچاپ آن درکتاب ضریح نور به کوشش آقای شهیراصفهانی وبه سرپرستی آقای سیدحسین رضازاده درمؤسسه تحقیقاتی معارف اهل بیت درسال 1387 ،سال 1389 دریافت لوح سپاس ازمسجدالزهرای گزبرخوار وچاپ شعر درکتاب (یک سبدارادت) که تمامی این هارا مدیون استادان بزرگوارخود می دانست.خانم معصومه عرفانی درشعرتخلص یکتا را برگزیده بود.خانم معصومه عرفانی پس ازیک دوره بیماری درسال 1390 دیده ازنفاب خاک بربست وبه رحمت حق شتافت. خدایش بیامرزاد.</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>مهمان نگاهم شو دریک شب بارانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>بازآی بسوی من ای ماه چراغانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>دل باغم هجرتو می سوزد ومی سازد</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>چون شمع سحرسوزی دربی سر وسامانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>دل را توعمارت کن ای راحت جان ودل</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>تا روننهد ازغم این خانه به ویرانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>بنشین ومرا بنشان&nbsp; یک دم زوفا ای مه</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>شاید زسرم افتد این شور پریشانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>وزهجر رخت جانا هرجمعه پریشانم</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>یکتا شده مجنونت ای یوسف کنعانی</b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>منبع گلبانگ گز</b></font></p></div> text/html 2016-12-24T10:45:43+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی خبرارسالی.... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/325 <div dir="rtl" id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_4232" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">سلام&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7710" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">دیروز مراسم کلنگ زنی مدرسه در خیابان فردوسی گز بود بجای مدرسه شهید رجایی سابق&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7707" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">خبر خوبیه ولی؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!؟؟؟&nbsp;</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7737" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">باز هم نابود شدن موقوفات مسجد جامع گز&nbsp;</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7771" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">30 الی 40 سال قبل خراب شدن مغازه های جلو مسجد ( سند آن کتیبه سنگی پای مناره )<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7716" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">کل این مدرسه ها وخیابان و کوچه های طرفین مدارس موقوفات مسجد جامع&nbsp;<b id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7828" style="margin: 0px; padding: 0px;">گزه ه ه ه ه ه&nbsp;طبق اسنادمعتبر</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7717" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">متأسفانه تمامی زمین موقوفات مسجد جامع به چهار مدرسه تبدیل شده و دیگر موقوفه هم به مدرسه بقیه اله .</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7858" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">خود مسجد در هزینه هاش مونده در حالی که مسجد محتاج پوله زمین ها و موقوفاتش هست مدرسه می شه و درآمدی حاصل نمی شه .</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7718" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">این پیام توسط یکی ازبازدیدکننگان کهن دیارگزبرخوار ارسال شده اما واقعا یه&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;">سوال .......؟</font></font></b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1482438498632_7718" dir="rtl" align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: justify; font-size: 16px;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">جدای از بحث موقوفات مسجدجامع آیامنطقیه تازمینی درمرکزشهرخالی بود ویه خیری پیداشدمسئولین سریع مرکزشهر رابرای مدرسه سازی پیشنهادکنن؟.درسته که مدرسه سازی ثواب عظیم داره وکار خداپسندانه ایه وبایدازاون خیران هم تشکرو یژه ای کرد که زحمت خیلی از کمبودهای شهر رامیکشن.اما.آیابهترنیست مسئولان درباره این پروژه ها به مسائل و معضلات اجتماعی وترافیکی جنبی اون هم توجه کنن؟.ساخت چهارباب مدرسه دریک خیابان شلوغ وپرتردد درمرکزشهرکه حتی نظارتی هم بر روی عبورمرورآن انجام نمیشه باتوجه به یک طرفه شدن اون خیابون.....این موارد قطعا درآینده باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهدشددرحالی که به خاطر تقسیم نامناسب امکانات،هستند مناطق محروم اطراف مرکزشهر که ازنعمت مدرسه محرومند و والدین باشرایط اقتصادی نامطلوب باید هزینه های گزافی برای رفت و آمد فرزندان خود به مرکز شهربپردازند.به هرحال این کلنگ هم به زمین زده شد وبانی این عمل خداپسندانه قطعا برای خود باقیات والصالحاتی ذخیره خواهد کرد ولی انتظارمیرودتا مسئولان شهردرپروژه های بعدی همه جوانب امر رادرنظربگیرند.ا نشااله</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></b></font></div> text/html 2016-12-24T10:41:43+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی آئین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز حاج محمد رضا سلیمی http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/324 <p dir="RTL" align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px 11.85pt 0px 0px; direction: rtl; font-family: &quot;b mitra&quot;, bmitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shahinshahrmeimeh.gov.ir//Dorsapax/Data/Sub_13/File/kolang1.jpg" alt=""></span></strong></p><p dir="RTL" align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px 11.85pt 0px 0px; direction: rtl; font-family: &quot;b mitra&quot;, bmitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px 11.85pt 0px 0px; direction: rtl; font-family: &quot;b mitra&quot;, bmitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;">علیرضا بصیری فرماندار در آئین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز حاج محمد رضا سلیمی شهر گز برخوار &nbsp;که با حضور جمعی ازخیرین و مسئولین شهر برگزار گردیده بود ،با گرامیداشت ۲۲ ربیع الاول (سالروز بخشش فدک توسط نبی مکرم اسلام(ص) به حضرت فاطمه (س)) با تشکر از اقدامات خیرین مدرسه ساز، ساخت فضاهای آموزشی و تجهیز آن را، از مهمترین امور خداپسندانه و باقیات الصالحات دانست.وی در ادامه افزود: بی شک جامعه ای به توسعه وپیشرفت دست پیدا میکند که در آن آموزش ، تعلیم و تربیت به عنوان شاخصهای مطلوب اجتماعی فرهنگی رشد و نهادینه شود و لذا خیرین مدرسه ساز با مشارکت در این امر خیر با قدم نهادن در تحقق این مهم نقش بسزایی در توسعه جامعه خود دارند.</span></strong></p><p dir="RTL" align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px 11.85pt 0px 0px; direction: rtl; font-family: &quot;b mitra&quot;, bmitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;">فرماندار ضمن تقدیر از خیرین مدرسه ساز شهرستان افزود: شخصی که مال خود را در راه امور خیر بخصوص ساخت مدرسه انفاق می کند در واقع ، در راه پیشرفت و تعالی جامعه خود گام برداشته است واین حرکت بمنزله ایجاد یک سنگر تعلیم وتربیت در راه مبارزه با جهل و نادانی است.</span></strong></p><p dir="RTL" align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px 11.85pt 0px 0px; direction: rtl; font-family: &quot;b mitra&quot;, bmitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;">علیرضا بصیری فرماندار با بیان اینکه تلاش و کوشش در امر مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال خیری است که به واسطه آن فرزندان این مرز وبوم به بالاترین جایگاه های علمی دنیا دست پیدا خواهند کرد افزود:بحمدا... شهر گزبرخوار بادارا بودن مردمانی ولایت مدار وخونگرم، همیشه در امور خیریه و مدرسه سازی پیشقدم بوده و هستند تا جایی که بعضا این اقدامات خیر به یک نوع فعالیت خانوادگی تبدیل شده است. وی اظهار امیدواری کرد خیرین و متمکنین همچنان به همراهی و همکاری خود با آموزش و پرورش ادامه داده و با همدلی در زمینه ساخت فضاهای جدید آموزشی &nbsp;و رشد وارتقا شهرستان گام های موثری بردارند.منبع:http://shahinshahrmeimeh.gov.ir</span></strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"></strong></p><div><strong style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; font-family: &quot;2 Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 23.6742px; font-weight: normal;"><br></span></strong></div> text/html 2016-12-09T20:08:01+01:00 mohamadesmailjazi.mihanblog.com محمداسماعیل جزی شعر..... http://mohamadesmailjazi.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دردِ من نیست ، که این درد پریشانی هاست</b></font></span></div><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>این جنون لازمۀ کوچ بیابانی هاست</b></font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">پشت من پهنۀ زخم است ، ولی شهر هنوز...</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">اولین دغدغه اش پینۀ پیشانی هاست</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ...؟</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">به کجا می روم این راه پشیمانی هاست ...</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">چند وقتی است که بی حوصله ام ، بی شعرم</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">چشمهایِ تو ولی رمز غزل خوانی هاست...</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">من به جز (شعر) به جز( آه )بساطم خالی است ...</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">تو به جز عشق ، دلت صحنه ویرانی هاست</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">من پریشان به پریشانی چشمان تو ام ...</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">چشمهای تو پریشان به پریشانی هاست</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">می توان گفت نمک گیر نگاهم شده ای ...</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">بی نمک نیست اگر سفره بی نانی هاست</div></span></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#444444" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">من کمی بیشتر از عشق تورا می فهمم</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div style="text-align: center;">عشق راه و روشِ بچه دبستانی هاست ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عمران میری</div></span></b></font>