تبلیغات
گزبرخوار(کهن دیارگزبرخوار) - مطالب محمداسماعیل جزی
جمعه 20 اردیبهشت 1392

انجمن ادبی بهار شهرگزبرخوار(بخش دوم)

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

تصاویری از شب شعرها ومراسم های انجمن درمناسبت های مختلف

 

انجمن ادبی بهارشهرگزبرخوار هرهفته سه شنبه ها ساعت6عصر میزبان شاعران وهنرمندان وهنردوستان شهر می باشد(ورودبرای عموم آزاد)


جمعه 20 اردیبهشت 1392

....

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

 

 


جمعه 13 اردیبهشت 1392

تبریک....

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

میلادفرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل

صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر

بر همه مادران سرزمین مادری مبارک باد.

 

امیرالمؤمنین­ علی(ع) می­ فرماید:

»هرکس کلمه­ ای به­ من بیاموزد مرا بنده خویش ساخته ­است»

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.

اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ، رهایش کن

و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهید رجایی )


شنبه 7 اردیبهشت 1392

مثلا بدون شرح وبدون مناسبت...

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    


جمعه 6 اردیبهشت 1392

گام اول برای شورای چهارم

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

هرچند هنوز چندهفته ای به زمان انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهروروستا باقی مانده اما داوطلبان وگروههای طرفدارآنها کمابیش ازهم اکنون خودرابرای حضوری پرشوروموثرآماده میکنند .درشهرگزبرخوارنیز داوطلبان حضوردرانتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا درتاریخ مقررنام نویسی که تا اول اردیبهشت ادامه داشت باارائه مدارک ثبت نام کرده واکنون منتظر اعلام تاییدصلاحیت هاهستند تاباشروع تبلیغات بتوانند نظرمردم رابه خودجلب کنند.

خبرهای موجود حاکی است حدود 20تن از گزیها درزمان نام نویسی برای حضوردرانتخابات ثبت نام کرده اند که بیشترآنها چهره های جدید وجوانی هستند که به میدان آمده تا بتوانندبرنامه های خودرابرای پیشرفت شهر اجرایی کنند.

اما خبرها حاکی ازآن است که دربین ثبت نام کنندگان اعضای فعلی شورای شهر به جزیک یا احتمالا دونفر ایشان باردیگر درانتخابات شهرگزبرخوار حضورخواهند داشت.همچنین ازقشرفرهنگیان ومعلمان شهرنیز همچون دوره های گذشته چندتن نام نویسی کرده اند. برخی ازکاندیداهای دوره های گذشته نیز که نتوانستند درلیست نهایی شورای شهر حضوریابند امسال مجددا نام نویسی کرده اند .ازاین میان چهره های جدیدی ازجوانان دانشگاهی و تحصیلکرده نیزبابرنامه های نو وجدید با ثبت نام درانتخابات راهی میدان شده اند تا بتوانند شاید نقدهایی را که خود به شورای دوره گذشته داشتند به صورت برنامه هاوطرح های جدیدپیاده کنند.البته خبرهایی نیز به گوش میرسد مبنی برثبت نام نمایندگانی ازجامعه ورزشکاران وبانوان شهر که همه اینها البته تازمان اعلام تاییدصلاحیت هاقابل تاییدنیست.

به هرحال گام اول برای انتخابات شورای چهارم توسط داوطلبان کاندیداتوری وثبت نام آنها برداشته شد.گام دوم پس ازتاییدصلاحیت ها  تبلیغات نامزدها واعلام برنامه های آنهاست وگام سوم ونهایی توسط مردم وباانتخاب آنها برداشته خواهد شد تاهفت نفر ازهمشهریان بتوانند برای مدت چهارسال درسمت عضوشورای شهرفعالیت کنند.

اماذکر دو نکته درانتخابات پیش رو ضروری است

نکته اول اینکه هرچندنقدهایی همواره درمدت این چندسال برشورای سوم بوده و بیشتر داوطلبان حاضرنیزجزو منتقدین آنان هستند اما لازم وضروری است تابه حکم قانون واخلاق اسلامی درزمان باقی مانده هرداوطلب درهرمحفل ومجلسی که به منظور تبلیغات شرکت میکندفقط ازبرنامه های خود وطرحهای پیشنهادی خود برای شهر سخن بگوید واز تخریب دیگر کاندیداها ونقاط ضعف شورای فعلی (هرچند نقدهایی برعملکردآنهاوارداست)سخنی نگوید .چرا که بیان کارهای انجام نشده سودی برای مردم ندارد وفقط باید ازبرنامه های آینده صحبت شودتابتوانینم فرد اصلح راانتخاب کنیم.

ونکته دیگرمربوط به خود ما مردم وبه خصوص جوانان شهر که باشرکت درانتخابات افراداصلح و دلسوز برای شهرراانتخاب کنیم تاباتشکیل شورایی فعال ودلسوز وپیگیر بتوانییم درآینده ای نزدیک شهری داشته باشیم که لایق شهروندانش باشد.انشااله.


چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392

هشدار....

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

لولا اءن من الله علینا لخسف بنا و یكاءنه لا یفلح الكفرون

(اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را (هم ) به زمین فرو برده بود؛ واى ، گویى كه كافران رستگار نمى گردند)
سوره مبارکه قصص ، 82

ساعت 4صبح روزشنبه گذشته درتهران با ارسال پیامی با خبرشدیم که دراصفهان زلزله شده ومردم خانه های خودراترک کرده اندوالبته این زلزله خسارتی نداشته.ابتدا ازطریق سایت لرزه نگاری آنلاین صحت واقعه مشخص شدومتوجه شدیم نزدیک ساعت یک بامدادزمین لرزه ای به بزرگی 4ریشتردرحوالی حبیب آبادبرخوار به وقوع پیوسته ودرچندین شهرستان اطراف نیز احساس شده سپس هرکدام ازدوستان باتماس با خانواده وآشنایان جویای احوال آنان شدند .برخی ازدوستان ظاهرا ازاین واقعه ترسیده ودربیرون خانه ها به سرمیبردندو برخی دیگر فرصت راغنیمت شمرده ودر دل شب بساط پیک نیک وشب نشینی را درکنار زاینده رود ،پارکها ،خیابانهاوحتی درب خانه ها چیده وازدورهم بودن لذت میبرندو برخی دیگر این زمین لرزه راجدی نگرفته وناراحت ازاینکه چرا دراین وقت شب مزاحم ایشان شده ایم درخواب به سربه میبردند.درتماس دوستان ازگز نیز وضعیت همینگونه بودوحتی یکی ازدوستان ابرازخوشحالی کردازاین که برخی ازهمسایه ها راکه درنورزوز فرصت دیدوبازدیدازآنها محیا نشده بود اکنون دیده وبا دیگرهمسایگان درکوچه تاصبح مشغول خوش وبش بوده اند چرا که ظاهرا شایعه شده بود پس لرزه ای شدید تر درساعت 5صبح رخ خواهد داد وبنابراین بیشترمردم شهرستان شبی خاطره انگیز را دربیرون ازخانه ها سپری کرده بودند.وستادبحران وهمه سازمانهای تحت نظارت  نیزبه صورت آماده باش بوده اند.

امام صادق (علیه السلام ) در مورد حكمت آرامش و زلزله زمین چنین مى فرمایند:
((پس فكر كن در خلقت این زمین ، روزى كه خلق شده ، ثابت و ساكن و آرام خلق شده است ، تا وطن و قرارگاه براى اشیا باشد و مردم بتوانند بر روى آن براى كارهاى خود حركت نموده و كوشش نمایند؛ بتوانند بر روى آن براى استراحت بنشینند و جهت آرامش بخوابند و در امور خود، كارهاى مستحكم انجام دهند؛ چرا كه اگر زمین حركت كننده (بسیار نرم ) و متمایل مى شد، هیچ گاه نمى توانستند بناها را محكم نمایند و تجارت و صناعت و مانند این ها را انجام دهند، بلكه اصلا زندگى بر ایشان با بودن زمینى كه زیر پایشان مى لرزد، گوارا نمى شد.
مى توانى این حالت را در مردم زلزله زده بیابى و مشاهده كنى ، چون كه با كمى زلزله ، مردم خانه ها را ترك نموده و از آن فرار مى كنند.

این زمین لرزه جدای ازعلل علمی وجغرافیایی وجدای ازاین  که الحمداله به خیر والبته خوشی تمام شدهشداری بود برای همه ما:

اول اینکه این زمین لرزه هشداری بود برای ما که حساسیت بیشتری بر روی ساخت وسازها داشته باشیم ودرساخت ساختمان تمامی اصول ایمنی واستانداردهای مقاوم سازی را جدی بگیریم.

 وهشدار دوم اینکه این تنها نمونه ای کوچک ازبزرگی وعظمت وقدرت خداوندمتعال بود وگوشه بسیارکوچکی بود ازنشانه های قدرت خداوندی وهشدار وزنگ خطری برای همه ما تابیشترازگذشته به رفتاروافکارواعمالمان نظارت ودقت داشته باشیم وهمواره درزندگی حضورخدا راوقدرت لایتناهی اورا احساس کنیم تارستگارشویم.

اگر كسى بگوید چرا زمین گاهى مى لرزد، به او گفته مى شود كه زلزله و آنچه شبیه آن است ، موعظه و ترسانیدن مردم است كه به واسطه آن ، مردم ترسانده مى شوند تا از معصیت ها دست بردارند و از گناه روى گردان شوند))
این حدیث شریف ، علت اصلى زلزله و دیگر بلایا را هشدار به مردم ، جهت توبه و ترك گناه بیان فرموده است .

بحار الانوار، ج 3، ص 1212، باب 4

منبع عکس ها: سایت گردشگری شهرستان شاهین شهرومیمه


شنبه 24 فروردین 1392

السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س)

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

نمی‌دانم از او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟

خواستم از ” بوسوئه ” تقلید کنم، خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لویی، از ” مریم ” سخن می‌گفت . گفت : هزار و هفتصد سال است که همه‌ سخنوران عالم درباره مریم داد سخن داده‌اند.
هزار و هفتصد سال است که همه فیلسوفان و متفکران ملت‌ها در شرق و غرب، ارزش‌های مریم را بیان کرده‌اند.
هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان در ستایش مریم همه‌ ذوق و قدرت خلاقه ‌شان را به کار گرفته ‌اند.
هزار و هفتصد سال است که همه‌ هنرمندان، چهره‌نگاران، پیکرسازان بشر، در نشان دادن سیما و حالات مریم هنرمندی ‌های اعجاز‌گر کرده‌ اند.
اما مجموعه‌ گفته‌ها و اندیشه ‌ها و کوششها و هنرمندی‌‌های همه در طول این قرن‌های بسیار، به اندازه‌ این کلمه نتوانسته ‌اند عظمت‌های مریم را بازگویند که: “مریم (س)، مادر عیسی (ع) است “.

و من خواستم با چنین شیوه ‌ای از فاطمه بگویم. باز درماندم

خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجه‌‌ی بزرگ است.
دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است.
دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است.
دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است.
دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است.
باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست.
فاطمه، فاطمه است.


دکتر علی شریعتی
برگرفته از کتاب فاطمه فاطمه است


جمعه 23 فروردین 1392

میهمان حبیب خداست...

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

درچندساله ی اخیر وباتوجه به گسترش حجم بالای مسافرتهای نوروزی  همه استانها ،شهرهاوحتی روستاهای کشورخودرابرای استقبال ازمسافرین نوروزی وارائه بهترین امکانات برای آنهاآماده میکنندوحتی سالیانه بودجه ای برای آن درنظر میگیرند.

شهرگزبرخوارنیزباتوجه به موقعیت مکانی وقرارگرفتن درمسیر بزرگراه مرکزی کشور ودارابودن پتانسیل های گردشگری وتاریخی همواره موردتوجه مسافرین قرارگرفته است.

هرساله نیز کم و بیش باتشکیل ستادسفر درمحل شهرداری یا فرهنگسرای ادیب برنامه هایی برای این ایام سال درنظرگرفته شده ویا بودجه هایی نیز به این امراختصاص داده شده که بیشتر صرف چاپ بنروبروشورگردیده است.البته این چند ساله زحمت برخی ازاین کار هابرعهده جمعی از جوانان دلسوز وتحصیلکرده شهربدون هیچ چشم داشتی بوده که بانصب بنر  و توزیع بروشور درستادهای اسکان شهرهای اطراف و ورودی گزبرخوار راهنمای مسافرین بوده وآنها را درشهر راهنمایی ومیزبانی کرده اند وحتی برخی از سالها باهزینه شخصی اقدام به چاپ این تبلیغات کرده اند.

اما متاسفانه امسال با توجه به حجم کاری این عزیزان وچاپ بروشور وتقویم به تعداد محدود وعدم برگزاری جلسات ستاد سفر ازطرف شهرداری وشورای شهرگزبرخوار یکی ازبدترین سالهادرزمینه ی استقبال ازمسافرین راپشت سرگذاشتیم درحالی که شهرهای همجوار باهزینه ای بالا واقدامات گسترده خودراآماده پذیرایی ازاین مسافرین کردندوحتی شهردستگرد نیز امسال باهمکاری هلال احمر ونصب چادرهای راهنمایی وظیفه خودرادراین ایام به خوبی انجام داد.اما شهرگزباتوجه به قرارگرفتن درکنار بزرگراه شمال جنوب نه تنها درورودی خود یک کیوسک راهنمایی وگردشگری نداشت بلکه حتی دوستان به خود زحمت نصب چند بنرحداقل دررمپ های ورودی گز را نیز ندادند تامسافرین نوروزی به جای استفاده از فضای سبزرمپ کناربزرگراه از پارک شهید مدرس که با وسعت زیاد تنها دریک کیلومتری آنهاقرارداشت و شامل همه امکانات رفاهی بود استفاده کنند .

بااین همه حال بودند کسانی که یا ازسرکنجکاوی ویابه خاطر مسافرتهای قبلی درسر راه خود سری هم به شهرگزبرخوارزده وچندساعتی را دراین شهربه سربردند.به گفته آقای اعظمیان مدیریت فرهنگسرای ادیب واقای فروتن موسس موزه مردم شناسی واقع درفرهنگسرا (تنهامحلی که درایام نوروز درشهرگزبرخوار برای همشهریان ومسافرین نوروزی جهت بازدیدقابل استفاده بود.البته با توجه به مکانهای تاریخی بسیاردرشهر)امسال نیز درحدود 6000تن از همشهریان ومسافرین ازاین محل بازدید کردندوحتی برخی ازآنها ازعدم نصب بنرو علائم راهنمایی تعجب کرده بودند.

به هرحال نوروزامسال نیزسپری شداما چه خوب بود تامسئولان شهری گزبرخوارنیز همچون شهرهای دیگر قبل ازفرارسیدن نوروز حداقل کارممکن را برای استقبال از مسافرین نوروزی انجام می دادند تا مسافرین بیشتری بتوانند از امکانات ودیدنی های این شهراستفاده کرده ولذت ببرند.هرچندمی شد ازفضای کاروانسرای صفوی واقع درکنارجاده  ویا باغ بانوان واقع درپارک شهید مدرس باتوجه به محصوربودن ودارابودن  امکانات کافی برای اسکان مسافرین نیز استفاده کرد.

به امیدانجام این فعالیت ها درسالهای آینده

 


سه شنبه 13 فروردین 1392

انجمن ادبی بهار شهرگزبرخوار(بخش نخست)

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

نخستین تلاشها درشهرگزبرخوارحدودا دودهه پیش باتشکیل انجمن ادبی بهارشروع وبه حق ،پیدایش وتشکیل آن راباید یک جهش علمی وفرهنگی تلقی کرد زیرا می توانست یکی ازثمربخش ترین شیوه ها برای ترغیب وبرانگیختن شعرادرراستای پیشبرد اهداف ورسالت شعردرشهرباشداما ازطرفی مناسبات وروابط سازنده میتواندسبب پرورش خودباوری گرددواین امروابسته به این است که روابط ،صمیمانه واصیل باشدوخوشبختانه بنای انجمن ادبی بهاروطرزتفکرافرادتشکیل دهنده ی آن نیزبه همین مبنا بوده است.تشکیل انجمن ادبی بهار با حضوربزرگانی چون زنده یاددهقان گزی ،عزیزاله شریفیان ،علی شایان ،عبدالرضانعمتی ،حسین علی محمدی ،حسن مولویان و...با توجه به توانایی ذاتی واعتمادبه نفس وباهدف ارتقاء سطح شعردرشهروتبادل افکار واطلاعات باشهرهای دیگربا روابط صمیمانه ی اعضا توانست انجمن را درموقعیتی قراردهدکه انگیزه های دیگرا ن رادرج کند ومناسبات راضی کننده ای با دیگرانجمن های ادبی فعال استان داشته باشد.

درهمین راستا تاکنون انجمن ادبی بهارشهرگزبرخواربامسئولیت آقای عبدالکریم الیکی توانسته است فعالیتهای چشمگیری ازخودنشان دهد که مختصری از آن رابیان میکنیم: اقدام برای چاپ اشعارشعرا ،جلسات شعرخوانی ورفع اشکال شعرا ،شناخت استعدادهای ادبی ودعوت آنها به انجمن جهت ارتقاءسطح شعر ،آموزش صنایع ادبی ،جلسات نقدادبی وبررسی شعر ،جلب اعتمادمردم برای حضورفعال بانوان شاعردرانجمن ،شناسایی بیش ازیکصدوپنجاه شاعردرشهروگردآوری آثارآنها ،مکاتبه با مدارس شهر جهت فعال کردن انجمنهای شعردانش آموزی ،برگزاری شبهای شعر وفراخوان شعربه مناسبتهای مختلف درسطح شهرستان واستان اصفهان ، دلجویی ازخانواده های محترم شهدا وبزرگداشت مقام شهید، جلب کارشناسان شعر درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ،نشر وچاپ گاهنامه ی ادبی بهار ،دعوت ازاساتید موسیقی اصیل ایرانی جهت پررنگ کردن پیوند شعروموسیقی ،دعوت ازکارشناسان زبان محلی گزجهت استفاده وکاربری کلمات درشعرمحلی(زبان گزی)وتشویق شعرا به سرودن شعرمحلی ،خرید کتاب شعربه خصوص اشعارروز کشور برای آشنایی شعرا به شعرامروز ،ایجادآرشیو وبایگانی فیلمها وسی دی های همایش هاوشبهای شعر ،تهیه پرونده وبیوگرافی شعراوبایگانی آنهادرانجمن، دعوت ازشعرای شهرهای مختلف شهرستان وشهراصفهان به انجمن ،تهیه واهدای جوایز برای نفرات برتردرشبهای شعر مسابقات وفراخوانها ،ارسال اشعارشعرای جوان به دفترشعرجوان(تهران)،همکاری وتعامل باکانونهای فرهنگی شهر ،انتخاب شعرماه واهداء جایزه برای ترغیب وتشویق شعرا ،تجلیل ازمقام شعرا وهنرمندانی که درقید حیات نیستند باحضوراهالی شهرو خانواده ی آنها.

امیداست درآینده بتوانیم گامی بلندوفراترازگذشته درراستای ارتقاء فرهنگی شهربرداریم.

عبدالکریم الیکی -مسئول انجمن ادبی بهار شهر گزبرخوار

برگرفته ازکتاب اصول سخن سرایی وسخن سرایان استان اصفهان-به اهتمام مصطفی هادوی (شهیراصفهانی)

انجمن ادبی بهارشهرگزبرخوار هرهفته سه شنبه ها ساعت6عصر میزبان شاعران وهنرمندان وهنردوستان شهر می باشد(ورودبرای عموم آزاد)


چهارشنبه 30 اسفند 1391

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

عکس متحرک عید نوروز

(سال حماسه سیاسی.حماسه اقتصادی)

فرارسیدن نوروزباستانی وسال جدید برهمه مردم سرزمین پارس وهمه کسانی که نوروزرا درهرکجای جهان جشن میگیرند مبارک وخجسته بادوانشاله  سال جدیدسالی پر از موفقیت وپیروزی و سلامتی برای همه مردم ایران عزیز باشد .سالی پراز امید وآرزوهای خوب برای همه مردم ایران

 مینویسم که شب تار سحر میگردد            یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد


چهارشنبه 30 اسفند 1391

فرهنگسرای ادیب برومند پذیرای میهمانان نوروزی

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

فرهنگسرای ادیب برومند همچون سالهای گذشته در ایام نوروز باستانی برای عموم بویژه مسافرین نوروزی برگزار می کند :
1 – بازدید از فرهنگسرای تاریخی ادیب برومند
2 – بازدید از موزه مردم شناسی
3– برگزاری نمایشگاه توانمندیهای نابینایان شهر گز
4 – برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع حضرت محمد(ص) در معماری ایران

زمان بازدید از ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ لغایت ۱۳۹۲/۱/۱۳


سه شنبه 22 اسفند 1391

بازدید جهانگرد کره ای ازگزبرخوار

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

هفته گذشته با یک جهانگرد کره ای به نام تئو کیم که به طرف کاشان درحرکت بودآشناشدیم وازاودعوت کردیم تا یک روزرا هم مهمان گزیها باشدکه وی نیزاستقبال کرد.

تئو جوان 26ساله کره ای اهل سئول سفر خودرابادوچرخه از کره جنوبی آغازکرده وبعدازگذشتن ازکشورهای  چین تاجیکستان وترکمنستان وارد ایران شده بود .وپس ازعبورازشهرهای مشهدو کرمان و شیراز و اصفهان به سمت کاشان درحرکت بود.

همراه دوستان ،ایشان را به بازدید ازاماکن تاریخی ودیدنی گزبرخواروموزه مردم شناسی برده وپس ازگپ وگفتی باوی شب رادرگزبرخوار استراحت کرد تاصبح زود نیمه دوم سفرخودرا آغاز کند وباحرکت به سمت کاشان وسپس شهرهای شمال غربی ایران به سوی ترکیه وکشورهای اروپایی برود.

وی که به تنهایی سفرمیکرد وخسته راهی طولانی بود شیفته دیدن اماکن وشهرهای تازه ودیدنی بود وهرگزخستگی نتوانسته بود بر وی غلبه کندو مشتاق به حرکت وادمه سفربود.تلخ ترین قسمت سفروی نیز تصادف درشهراصفهان بود که خانمی باپراید باایشان برخورد کرده بود هرچندخوشبختانه آسیب جدی ندیده بود اما بیشتروسایل وی ازجمله گوشی موبایل ودوربین حرفه ای او آسیب جدی دیده بود.ودربین شهرهای ایران ازشیراز زیاد تعریف میکرد.

وی درپایان دریادداشتی که به خط کره ای وانگلیسی برای ما به یادگارنوشت ازمهمان نوازی گزیها تشکر کرد واز این روز به عنوان روزی بیاد ماندنی درشهری کوچک با خاطراتی زیادوشیرین یاد کرد.

آقای کیم 26 ساله دانشجوی علوم زیستی دانشگاه سئول بود وزبان انگلیسی را عالی صحبت میکرد.کمربند مشکی دان 2تکواندو داشت وعکاس توانمندی هم بود.درادمه برخی عکسهایی را که او درطول سفر دردوریبن خودازکشورها وشهرهای مختلف ثبت کرده بود مشاهده میکنیم.


شنبه 12 اسفند 1391

به مناسبت سالروز شهادت شهید خرازی

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

فرمانده دلاور وشجاع لشکر14امام حسین (علیه السلام)

ده ماه بود ازش خبری نداشتیم. مادرش می گفت« خرازی ! پاشو برو ببین چی شد این بچه ؟ زنده س ؟ مرده س؟» می گفتم«کجا برم دنبالش آخه ؟ کار و زندگی دارم خانوم. جبهه یه وجب دو وجب نیس .از کجا پیداش کنم؟» رفته بودیم نماز جمعه . حاج آقا آخر خطبه ها گفت حسین خرازی را دعا کنید .آمدم خانه . به مادرش گفتم.گفت« حسین ما رو می گفت؟ » گفتم « چی شده که امام جمعه هم می شناسدش؟» نمی دانستیم فرماده لشکر اصفهان است.

منبع:کتاب خرازی    رهی رسولی فر     انتشارات روایت فتح

در عملیات خیبر که توام با صدمات و مشقات زیادی بود. دشمن، منطقه را با انواع و اقسام جنگ‌افزارها و بمبهای شیمیایی مورد حمله قرار داده بود، اما شهید خرازی هرگز حاضر به عقب‌نشینی و ترک موضع خود نشد، تا اینکه در این عملیات یک دست او در اثر اصابت ترکش قطع گردید و پیکر زخم خورده او به عقب فرستاده شد.شهید خرازی یک عارف بود. همیشه با وضو بود. نمازش توام با گریه و شور و حال بود و نماز شبش ترک نمی‌شد.

در عملیات کربلای 5، زمانی که در اوج آتش توپخانه دشمن، رساندن غذا به رزمندگان با مشکل مواجه شده بود، خود پیگیر جدی این کار شد، که در همان حال خمپاره‌ای در نزدیکی‌اش منفجر شد و روح عاشورایی او به ملکوت اعلی پرواز کرد

این شهید سرافراز اسلام با علو طبع و همت والایی که داشت هلال روشن مهتاب قلبش، هرگز به خسوف نگرایید و شکوفه‌های سفید نهال وجودش را آفت نفس، تیره نگردانید. در لباس سبز سپاه و میقات مسجد، مُحرِم شد، در عرفات جبهه وقوف کرد و در منای شلمچه و مسلخ عشق، جان به جان آفرین تسلیم نمود.


ساعت ۸/۵ صبح روز پنج شنبه ۹۱/۱۲/۱۰ با تلفن یکی از شهروندان گز با خبر شدیم که شهرداری گز با بیل مکانیکی در حال تخریب تپه تاریخی می باشد لذا به اتفاق همکاران سریع به محل آمده و با مساعدت معاون محترم فرماندار و بخشدار گرامی بخش مرکزی شهرستان عملیات تخریب را متوقف کردیم ولی تخریب ها انجام شده بود چرا که به دستور شهردار محترم بیل مکانیکی شهرداری از ساعت ۶ صبح اقدام به حفاری کرده بود.
مگر ساعت شروع کار ادارات از ۷/۵ صبح نیست؟

  

این اقدام شهرداری نشان دهندۀ آگاهی کامل شهردار از تخلف خود نیست؟
این اقدام شهرداری بی احترامی به فرهنگ و تمدن مردم شهرگز و حتی کشور و جهان نیست؟
این گونه اقدامات نشان از تعامل دو دستگاه دولتی است یا عدم تعامل بین آنها؟
این خبر بعد از اقدامات و همکاریهای شهرداری در جهت انجام مطالعات باستانشناسی غیر منتظره و بعید بود!

برابر صورت جلسه های تنظیم شده با شهرداری و میراث فرهنگی قرار بود شهرداری بعد از گزارش باستانشناس و تصمیم گیری در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی کار سیستم آبیاری تحت فشار و روشنایی پارک روی تپه تاریخی را برابر نقشه های تایید شده انجام دهد!؟.
هنوز یکی از خمره های پیدا شده در زیر خاک مدفون است.
هنوز مطالعات سازه های بدست آمده تکمیل نشده است.

قابل توجه است که بیل مکانیکی شهرداری دقیقاً همان ترانشه های باستانشناسی را که ۵ روز قبل داده های معماری اسلامی و سلجوقی در آنها پیدا شده بود تخریب کرده است.
جناب آقای مهندس امینیان پور شهردار محترم گز و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دستتان درد نکند – آفرین بر شما!؟
آفرین بر نحوۀ حفاظت شما از آثار تاریخی !؟

منبع وبسایت گردشگری شهرستان شاهین شهرومیمه


بالاخره پس ازاینکه درسالهای اخیر ودرقسمتهای مختلف تپه باستانی گز به طور تصادفی سفال ها وخمره هایی ازدوران قبل ازاسلام وآغاز دوران اسلامی و ظروف شیشه ای مربوط به دوران ساسانیان کشف شد ومتاسفانه برخی از آنها از شهرگز خارج شده ودرموزه های شهرهای دیگر به نمایش درآمدشهرداری گزبرخوار وسازمان میراث فرهنگی استان توافق کردندتا  باستان شناسانی بامجوز از سازمان میراث فرهنگی به کاوش وگمانه زنی ازقسمتهایی ازاین تپه پرداخته ودرصورت کشف آثارجدیداین محل به یک سایت باستانشناسی تبدیل شده ومورد مطالعه وکاوشهای وسیع تر قرارگرفته وسندی باشد بر تاریخ باستانی وکهن سرزمین گزبرخوارکه خوشبختانه درطول یک هفته گذشته وباحفاریهای مجاز باستانشناسی باخشت هاوآجرهایی از زمان صدراسلام مواجه شدند که به قول آقای احمدی(کارشناس باستان شناسی) وآقای عابدی کارشناس باستان شناسی شهرمان مربوط به بنایی ازدوران صدراسلام وحتی شاید قبل ازاسلام بوده است ودرروز آخر نیزباکاوشهای بیشتر با خمره هایی مربوط به زمان اشکانیان وساسانیان برخورد کرده که از دل خاک بیرون کشیده شد و چون آسیب های جدی دیده بود برای مرمت ونمایش به موزه مردم شناسی گزبرخوار انتقال یافت.

البته کار حفاری فعلا متوقف شده .ولی درحال دریافت مجوزهای لازم برای حفاریهای وسیع تر وتخصصی تر هستند تابا شروع دوباره کار  برگهای پنهان دیگری ازتاریخ کهن این شهراز دل خاک بیرون کشیده شود.

البته قبلا برخی از مسئولان شهری عنوان کرده بودند این تپه ارزش خاصی ندارد وخمره ها وظروف مکشوفه به طورتصادفی پیداشده که امید است باکاوشهای اخیر شهرداری وشورای شهرگزبرخوار باپیگیری وهمکاری سازمان میراث فرهنگی واختصاص بودجه وامکانات لازم  هرچه سریعتر مراحل بعدی کاوش را آغاز کرده تا با فعالیت مجددباستان شناسان اسنادی تازه از تاریخ کهن سرزمین ایران وشهرگزبرخوار ازدل خاک بیرون کشیده شود.


چهارشنبه 2 اسفند 1391

پاسخ به یک دوست

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

باسلام واحترام خدمت دوست وهمشهری گرامی که درقسمت نظرات وبه صورت خصوصی ذیل خبر جشن دانشجویی پیغام گذاشته بودید.

نکته اول اینکه بنده وهمه دوستان منکر فعالیتهای مثبت وفرهنگی شما درسطح شهرنیستیم وخدای نکرده قصد توهین یا سبک شمردن فعالیتهای شما رانداریم وطبق گفته یکی از همشریان در قسمت نظرات انتقاد دوستان همیشه به خاطر بهترانجام شدن کار وتاثیر مثبت دراجرای امور است وبهتر است از رضایت وچاپلوسی برخی دیگرکه باعث پوشیده شدن عیوب کار میگردد.

نکته دیگر اینکه هرچند بنده افتخارحضور در این مراسم رانداشتم اما همانگونه که درشرح خبرنیز درج شد با اصرار دوستان وگفته ها وبیان شرح حال انها ازاجرای این مراسم این مطالب نوشته شد وقطعا دوست عزیز وقتی یک مطلب از زبان چندین نفر فرد دانشجو وتحصیلکرده وحتی خانواده های آنها تکرار شود قطعا حقی ضایع نشده وکذبی نوشته نشده .در پایان خود که فردی فرهنگی ودانایی هستید انصاف بدهید که برخی از برنامه ها مناسب شان ومنزلت مقام دانشجویان نبوده واین باعث شده تا عده ای از این عزیزان از اجرای مراسم ناراضی باشند.

ولی قطعا با مشورت وکمک چند تن از منتخبین وبرگزیدگان علمی ونماینده دانشجویان شهرودعوت ازانها به جلسات شورا میتوان برنامه های غنی تر واثر بخش تر برگزار کرد ونتیجه این همه زحمت وهزینه بیشتر ملموس باشد .

درپایان  از زحمات شما  هم درمجموعه شهرداری وهم درسطح شهر گزبرخوار سپاسگذاری کرده وامیدوارم در برنامه های آتی نیزپیروز باشید.واگر مطلبی  باعث رنجش شما دوست عزیز گردیده صمیمانه پوزش میطلبم.

بااحترام فراوان مدیر وبلاگ کهن دیارگزبرخوار


جمعه 27 بهمن 1391

جشن تجلیل ازدانشجویان گزبرخوار

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

امسال نیز همچون سالهای گذشته جشن تجلیل ازدانشجویان شهرگزبرخوارکه درسال جدیدبه دانشگاه راه یافته بودند درتاریخ پنجشنبه19  بهمن ماه وهمزمان بادهه مبارک فجرانقلاب اسلامی برگزار شد.

اماامسال گویا برگزارکنندکان برنامه های جدیدی به نمایش گذاشته بودند که چندان به مذاق دانشجویان خوش نیامده بود.برنامه تاترطنز آقا رشید واجرای برنامه توسط یکی ازمجریان برنامه های کودک استان نمونه ای ازآن بوده است.هرچند این مجری محترم وآقا رشید ازبرترین هنرمندان استانی  هستندومورداحترام همه مردم به خصوص کودکان، اما اجرای اینگونه برنامه ها آن هم  درمراسمی بانام تجلیل از دانشجویان ظاهرا همخوانی زیادی باهم ندارد.وشاید به قول یکی ازدوستان بااین پیشرفت در برگزاری مراسم ها ،سال اینده بایدمنتظر حضورعموپورنگ هم باشیم.

به گفته چندتن ازدانشجویان وخانواده های آنها دراین مراسم سخنرانی های طولانی درباره آسفالت معابروساخت میدان و... واجرای مسابقات تکراری واجرای برنامه برای کودکان توسط مجری کودکان چندان مناسب این مراسم نبود.درحالی که هدایای دانشجویان نیز درحین ورود وبدون آن که نامی از آنهابرده شود به آنها اهدا شد. وحتی وقتی یکی ازپژوهشگران و برگزیدگان علمی شهربرای سخنرانی دعوت شد با کمبود وقت مواجه شده ودرپایان هم تنها دونفرازدانشجویان مقطع دکترا روی صحنه تجلیل شدند.

به گفته یکی دیگرازدوستان که رتبه نسبتا قابل قبولی کسب کرده وهم اکنون دریکی ازدانشگاههای دولتی کشور درحال تحصیل میباشند کاش حداقل از دانشجویانی که دردانشگاههای معتبر کشور قبول شده اند بر روی صحنه تجلیل میشد تا باعث تشویق بیشتروایجاد انگیزه ای مضاعف در آنها گردد.

نکته دیگر آنکه یکی دیگرازدوستان که هم اکنون درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق درحال تحصیل میباشند وامسال نیز درآزمون قضاوت (یکی ازسخت ترین آزمونهای رشته حقوق) دردوره خودجزو چهار نفر قبول شدگان استان اصفهان درکشوربوده اند، دراین مراسم تقدیر نشد.وحتی هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تعلق نگرفت هرچند ازایشان توسط قوه قضاییه تقدیرشده بود.

به هرحال این جشن نیز با هزینه های معلوم ومشخص ازبودجه شهرداری برگزار شد ودانشجویان هدایای خود رادریافت کردند.اما ای کاش دست اندرکاران اینگونه مراسم به جای برگزاری برنامه های تکراری از چندتن ازدههادکترو پژوهشگر برتر شهرگزبرخوار که هرکدام افتخارات وعناوین کشوری وجهانی دارند دعوت میشد تا برای دانشجویان جدیدالورود صحبت کنند که قطعاباعث تشویق بیشتر وایجاد شوقی افزون برای ادامه تحصیل این عزیزان میشدومسئولین شهرداری  هم که به دنبال خروجی بهترازمراسم بودند قطعا به هدف خود بیشترنزدیک میشدند.

درپایان ضمن سپاسگزاری ازهمه دست اندرکاران این مراسم ومسئولین محترم شهر برای توجه به تجلیل از دانشجویان درسالهای اخیر ،اضافه مینمایم که این پست صرفا به درخواست دوستان ودانشجویانی که دراین مراسم شرکت کرده بودند نوشته شد وتنها درد دل این عزیزان بودکه هدف آن قطعا انتقادی سازنده بود درجهت برگزاری بهتراینگونه مراسم درسالهای آینده وتوجه به شان مخاطبان وسلیقه آنها وخدای ناکرده هدف آن توهین به فردی یاسبک شمردن فعالیتهای آنها نبوده است.هرچندازبعضی ازاعضای شورا انتظاربیشتری می رفت.

 


جمعه 27 بهمن 1391

گزارش بازدید از گز و برخوار- بخش پایانی

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

داستان تا اینجا پیش رفت که اعضای گروه مجال نفس کشیدن به آقای فروتن را نمی دادند و خلاصه، موزه این بنده خدا را زیر و رو کردند. تازه بعضیا از جمله خود بنده کتاب های فارسی اول دبستان سال 70-71 را پیدا کردیم و خاطرات نوستالژیک مان را به یاد آورده بودیم. نمیدانم این امین و اکرم هنوز چای خود را با یک قند شیرین می کنند!؟

وقت ناهار داشت می گذشت. با یه تصمیم ضربتی، مکان خوردن ناهار از کاروانسرا به همان محل تغییر کرد و چه تصمیم درست و بجایی بود.

بدون فوت وقت راهی کاروانسرا بودیم. جایی که آقای ذکاوتمند منتظر ما بود.

یکی از اون کاروانسراهای 999 گانه با ویژگی های خاص خودش. اول اینکه آخرین منزلگاه پس از خروج از اصفهان به سمت شمال بود. پس از دو راهی بوده و آثار آن نیز هنوز به جا مانده است. یکی ادامه به سمت شمال و دیگری به سمت غرب، که تا نجف و کربلا  پیش میرفت.دیگر اینکه 4 ایوانی، یک ورودی، 36اتاق و به سبک بقیه کاروانسراها بود. تزئینات کاشیکاری در سردر و در چهار گوشه آن، اتاق ها سوئیتی بودند. تنها در قسمت شمال شرقی دارای برج نگهبانی به صورت مخروطی بوده که دلیل آن تسلط بر مسیرهای عبور از گز می باشد.دم آقای ذکاوتمند گرم و خدا قوت!بعد خودمان را گذاشتیم سین و آدرس منار را گرفتیم. عظمت، شکوه، اعتبار کلماتی هستند که در وصف این اثر رو به تخریب می توان گفت.از کمر خم شده بود که بی شک از سر بی توجهی است. چه بگوید و به که بگوید. اما در برابر لنز دوربین ها تماما اقتدار و صلابت خود را به رخ می کشید. شاید این آخرین بار باشد.(بچه های محلی که می گفتند:عکس نگیریند به عکس حساسس! میریزد!)

 

 

عکس از کتیبه ی پایه ی منار(عدم وضوح عکس به دلیل پوشانده شدن مسیر با شیشه و توری فلزی است)بعد وارد مسجد شدیم.

محرابش با زبان بی زبانی فریاد میزد " من یادگار 1000 ساله ام. از زمان سلجوقیان تا به حال"


کتابی که در پایان این برنامه معرفی شد "معماری ایرانی" نوشته ی مرحوم پیرنیا بود که در خصوص سبک ها و روش های معماری ایرانی است و برای هر روش نیز نمونه های جالبی از آثار ایرانی معرفی و بررسی می شود و اثر بسیار ارزشمندی است. امیدوارم تهیه کنید و مطالعه نمایید.
با سپاس فراوان از جناب آقای فصیحی مدیریت محترم سازمان میراث فرهنگی برخوار
نوشته شده توسط سعید دهقانی    عکس ها از سمیرا حسینی و یاسر محسنی

گروه اصفهان شناسی زنده رود


جمعه 13 بهمن 1391

وبلاگ کهن دیارگزبرخوار یک ساله شد

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

ویژه نامه یک سالگی وبلاگ

وبلاگ کهن دیارگزبرخواردر دی ماه یکهزاروسیصدونودخورشیدی وبا هدف ایجادپایگاهی برای شناساندن هرچه بهترتاریخ وفرهنگ وهنرشهرتاریخی گزبرخواربه هموطنان ومحلی برای نشراخبارمربوط به گزبرخوار وانتشارنظرات وپیشنهادات شهروندان گزی درباره مسایل مهم شهری راه اندازی شد وخوشبختانه مورد تاییدواستقبال همشهریان قرارگرفت.
 برای تصدیق این مطلب میتوان به آمارشانزده هزاربازدید درعرض یک سال وبیان صحبت هاو نظرات همشهریان درطول این مدت اشاره کرد.هرچند دراین مدت انتشاربرخی عکسها وخبرها به مذاق برخی دیگراز دوستان خوش نیامد وسعی کردند تاغیرمستقیم نظرات خودرا درقالب نامهای
مستعا ر برای وبلاگ ارسال کنند.

به هرحال وبلاگ کهن دیارگزبرخوار ازهمه کسانی که درطول این مدت صمیمانه با بازدیدهای روزانه وبه صورت ایمیل یا ارسال نظرابرازمحبت کرده وحامی وبلاگ بودند به خصوص همه جوانان دلسوز وپرشورهمشهری بی نهایت سپاسگزار وازهمه کسانی که دراین مدت به خاطر درج عکس یا خبری (احتمالا )ناراحت شدند صمیمانه پوزش می طلبد.وامیدوار است درادامه این راه نیزباهمراهی بیشترجوانان شهربتوانیم درآینده نزدیک انشاله بادریافت مجوزهای مربوط  وبا راه اندازی سایتی اختصاصی برای نشر اخبارشهرگزبرخواروتحلیل وبررسی آنچه درشهرمی گذردبیش ازپیش رسالت خود را به انجام برسانیم .قطعا درادامه راه نیز بانظرات سازنده خود باعث پیشبرداین مهم باشید.


درادامه تصاویرجالب وماندگاری که درطول این مدت خبر مربوط به آن دروبلاگ منتشرشد را می بینیم

مراسم نکوداشت استادجزی زادهدرتاریخ دوم دی ماه 1390نمایشگاهی ازآثار استادجزی زاده درخانه هنرمندان ایران وباحضوراستادفرشچیان شهردارتهران شهرداراستامبول ترکیه وجمعی ازهنرمندان گشایش یافت ودرمراسمی ازایشان تجلیل شد.
استادجزی زاده نوه آیت اله گزی بوده وبه همراه استادفرشچیان جزو معدود اساتید نگارگری هستند که شهرتی جهانی دارند.

افتخارآفرینی کودک گزی
  

این نقاشی مربو
ط به محدثه امینیان دختر8ساله گزی است که توانست ازبین 18738اثرنقاشی از74کشورجهان درمسابقات بین المللی نقاشی محیط زیست ژاپن درروزهای پایانی سال 2011رتبه اول راکسب کند.

دیداری پس ازسالها

این عکس مربوط به مراسم تجلیل ازپژوهشگران شهر می باشد که درتاریخ نوزدهم دیماه1390درفرهنگسرای ادیب برومندوباهمت وپیگیری های آقای روح اله عابدی مدیریت وقت فرهنگسرابرگزارشد وجمعی ازنخبگان وپژوهشگران گزی برای اولین وپس ازسالها گرد هم جمع شده وازآنان تجلیل شد.
نفرسمت راست آقای حسن جزی زاده
فرزندآیت اله گزی استادومترجمی زبان فرانسه هستند(فرزندایشان نیز استاددانشگاه اصفهان هستند)ونفرسمت چپ استادادیب برومندشاعرملی ایران هستند.
( آقای عابدی هرچند درطول مدیریت خود فعالیتهای فرهنگی بسیارانجام دادوتوانست کارهای ماندگاری انجام دهدوکم کاریهای فرهنگی مسئولان راهم جبران کند.امابعدها به دلایلی که انشاله درآینده به طرح آن خواهیم پرداخت ازسمت خوداستفعا دادوشهردارنیز فورا آن راپذیرفت)

احترام به مقام هنر


عکس مربوط به مراسم تجلیل ازورزشکاران وهنرمندان برتر شهر میباشدکه درتاریخ 21بهمن 1390مصادف باسالروز پیروزی انقلاب اسلامی وولادت پیامبراعظم(ص)وامام صادق(ع)برگزارشد.دراین تصویر اعضای شورا درحال اهدای جایزه خانم امینیان دارنده رتبه اول مسابقات نقاشی جهان هستندکه به قول یکی ازدوستان گویا اعضای شورا دربرابر این کودک هنرمند که نماینده هنر شهراست احترم گذاشته اند.

نمایشگاه نام حضرت محمد(ص)در معماری ایرانآقای مجیدفروتن که موسس اولین موزه خصوصی مردم شناسی نیز هستند درمدت هفت سال توانست مجموعه عکسی رابا نام (نام حضرت محمد(ص)درمعماری ایران )تهیه کرده ودرگالری های برترونمایشگاههای استان به معرض دید عموم بگذارد.

کشف آثاری دیگراین اشیا درمحل ساخت کتابخانه عمومی جدید شهرگزبرخوار واقع درقبرستان قدیم گزودرکنارتپه باستانی گزحین خاک برداری با بیل مکانیکی کشف شد که بنا به نظرکارشناسان میراث استان مربوط به زمان اشکانیان وساسانیان بوده است ولی متاسفانه دراثربی توجهی مسئولان مربوط درگودبرداری از یک مکان تاریخی آسیب جدی دیده است.


بدون گز و بدون شرح
ودرپایان عکس ماهواره ای ازگزبرخوار


پنجشنبه 12 بهمن 1391

گزارش بازدید از گز و برخوار- بخش نخست

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

شهر خورزوق از جنوب در 4 کیلومتری شمال اصفهان ،هم مرز شهرستان شاهین شهر و میمه است و تا تهران 410 کیلومتر فاصله دارد در بخش مرکزی شهرستان بُرخوار قرار گرفته و جمعیت آن بیش از بیست هزار نفر است.
به روایتی نام خورزوق ، از دو بخش خور به معنای خورشید و زوق که تغییر یافته ی سوک و در نهایت سو می باشد، تشکیل شده و علت این نامگذاری نیز به خاطر آفتاب سوزان و داغی است که دارد.

البته روایت دیگری نیز وجود دارد:خُورزوق در زبان عامیانه خُورزوک گفته می‌شود. در واقع خُورزوق مُعرب خُورزوک است. خُور به معنی خورشید و روشنایی و زوک به معنی سرزمین است. (خورزوک یا سرزمین آفتاب)

نه صبح از اصفهان حرکت کردیم در حالی که بچه ها هرکدام کاسه ای آش شله قلمکار در دست داشتند و لقمه های تعارفی از این سر اتوبوس به آن سر ،دست به دست می شد. بعد هم بساط چای و خلاصه انگار نه انگار که نصف بیشترشان صبحانه خورده اند و آمده اند.
مسافت کم بود و رسیدیم به نخستین میعادگاهمان یعنی کارگاه قلمکارسازی آقای جعفری... شاید بسیاری از خوانندگان ندانند که خورزوق تولید کننده 70 درصد قلمکار کشور است.

اینجا از معدود کارگاه هایی است که تمام مراحل ساخت قلمکار در آن انجام میشود. از عمل آوری اولیه ی پارچه تا پخت رنگها و شستشوی نهایی.


در این تصویر هنرمند بزرگ سعید دهقانی مشغول کار می باشد


پس از خرید قلمکار ،به(سمت گزبرخوارو) آرامگاه شاعر گزی ابوالفقرا رفتیم که ده هزار بیت شعر دارد به گویش گزی . در سوی دیگر خیابان ،امامزاده شاه نعمت الله قرار دارد که از نوادگان امام صادق و قاضی شاه اسماعیل بوده است.


به سمت مسجد جامع گز به راه افتادیم. مسجدی زیبا از دوران سلجوقی با محرابی صمیمی و بی همتا و تزئینات داخلی بسیار جالب.شوربختانه در کنار مسجد با منظره ی تخریب یک خانه ی قدیمی روبرو شدیمپس از اتمام بازدید از مسجد که با سخنان شیرین یکی از اهالی محل همراه بود به سمت خانه ی برومند و موزه ی مردم شناسی حرکت کردیم.

موزه ی مردم شناسی در خانه ی خاندان ادیب بومند قرار دارد . خاندان برومند از خانواده های سرشناس و متمول گز محسوب می شوند و آقای ادیب برومند واقف این منزل نیز از شعرای ملی ایران هستند.
اما بشنوید از موزه ی مردم شناسی که داستانی بود برای خودش
این موزه ی مفصل و جذاب به همت آقای مجید فروتن برقرار شده و با بیان شیوا و شیرین و شور وشوق خود ایشان صد مرتبه بر گیرایی و آموزندگی آن افزوده شده است.پس از بازدید طولانی و دلچسب از موزه در یکی از اتاق های گرم خانه ی برومند ناهار خوردیم .ممنون از میزبانی دوستان


ادامه دارد...

نوشته شده توسط سمیرا حسینی
گروه اصفهان شناسی زنده رود


تعداد کل صفحات: 14 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...